Om ICURA

 • Digitalt understøttet hjemmetræning med dokumenteret effekt
 • Sensorbaseret træning sikrer kvalitet i træning
 • Skræddersyede programmer til individuelle brugere
 • Motivation og sammenhængskraft i opfølgning

ICURA er en sundhedspædagogisk træningsteknologi, som understøtter fjenmonitoreret hjemmetræning og øget patient selvhjælp. ICURA består af ICURA trainer og ICURA activity, som hver er opbygget af moduler og øvelser, som er tilpasset forskellige diagnoser og målgrupper.

...

ICURA trainer

Målrettet træning for patienter med lidelser i bevægeapparatet.

...

ICURA activity

Hverdagsrehabilitering og vedligeholdende funktionstræning.

Hvem har gavn af ICURA?

...

Patienten

Træn i stuen eller haven. Kom hurtigere i form efter en operation. Træn uafhængigt af tid og sted. Modtag vejledning og støtte under træning og følg egen udvikling.

...

Terapeuten

Kommuniker med patienten udfra målbare resultater. Regulér sværhedsgrader og intensitet undervejs. Tilbyd individuelle og fleksible behandlingsforløb.

...

Beslutningstageren

Skab øget compliance. Nedbring udgifter til transport. Mød selvhjulpne borgere med et fleksibelt og mobilt træningstilbud.

ICURA platformene er udviklet i samarbejde med professionelle terapeuter fra fire danske kommuner og er blevet testet intensivt i samarbejde med behandlere og klinikere.

 • ICURA trainer er blevet testet i et randomiseret klinisk studie med over 300 patienter.
 • ICURA anvendes af en lang række kommuner i Danmark.
 • Brugertilfredshed på 96%.

ICURA er CE mærket og registreret som medicinsk udstyr hos Sundhedsstyrelsen.

ICURA ApS udvikler digitale velfærdsløsninger. Vores team består af ingeniører, interaktionsdesignere, fysioterapeuter og projektledere.

Feedback

...

"Positivt - hele vejen igennem. Du har ingen transport, du kan gøre det, når du vil, og du føler dig forpligtet."


Doris Nyrup

Knæpatient

...

"Det gav et indspark og en motivation til at gøre det rigtigt og virkelig træne hver dag."


Mogens Høiby

Hoftepatient

...

"Det, at man kunne træne hjemmefra, synes jeg var helt genialt."


Charlotte Krebs

Hoftepatient

...

"ICURA giver i højere grad ansvaret over til borgeren og det er min erfaring, at man får trænet mere."


Inge Bohn Bidstrup

Fysioterapeut

...

"Vi har helt klart et bedre billede af hvordan de træner derhjemme, hvor meget og hvordan de gør det."


Rasmus Schierbeck

Fysioterapeut

...

"Det har været rigtig godt at de kan redigere i ens øvelser - individuelt, så det passer til én fuldstændigt."


Peter Friis

Knæpatient

ICURA trainer

Praksisnær vejledning og detaljerede træningsresultater

ICURA trainer

TKvalitet og kvantitet i hjemmetræning

ICURA trainer

Motivation, gennemsigtighed og ejerskab

ICURA trainer består af bevægelsessensorer, som kan registrere og måle kvantitet og kvalitet i træningen samt en mobil applikation, som visualiserer øvelser og vejleder patienten.

Med ICURA trainer kan patienter træne på egen hånd uafhængigt af tid og sted. Øvelser og træningsresultater vises på den medfølgende mobilenhed, så patienten selv kan følge med i egne resultater og udvikling.

Målgrupper

Patienter med behov for genoptræning efter ortopædkirurgi fx skulderoperation, kunstigt hofte-/knæled eller med artrosegener fx i hofte og knæ samt andre diagnosegrupper, hvor fællesnævneren er, at monitoreret træning udgør en positiv forskel.

1/3 Feedback

Bliver øvelser gennemført korrekt? ICURA analyserer træningsøvelser og giver løbende vejledning ved hjælp af både billeder og lyd. Den praksisnære vejledning sikrer kvalitet i træningen.

2/3 Individuelt program

Træningsprogrammer og sværhedsgrader skræddersyes let til den enkelte patient og kan ændres undervejs i træningsforløbet efter behov.

3/3 Video

Alle øvelser indledes med en video, som fortæller patienten om den enkelte øvelse og om elementer de skal være særligt opmærksomme på.

Funktioner

...

Sensortræning

Træning med sensorer. Lydlig og visuel feedback på mobiltelefon.

...

Træningskalender

Individuelt tilpasset træningsprogram med indbygget kalenderfunktion.

...

Gang

Telefonens GPS måler hastighed og afstande i patientens gåture.

...

Videnbank

Informationer om fx operation, behandlingsforløb og andre praktiske spørgsmål.

...

Opslagstavle og chat

Chat med andre patienter og med behandleren.

...

Statistik

Patienten kan følge udviklingen i egen træning.

ICURA activity

Motivation og fastholdelse

ICURA activity

Tøget funktions- og mestringsevne

ICURA activity

Brugervenlig træningsteknologi

ICURA activity består af en mobiltelefon og bevægelsessensor, som i fællesskab registrerer og sammenligner aktivitetsniveau, simple øvelser og daglidags gøremål. Skridt, positur og bevægelse måles gennem hele dagen.

Genem en let forståelig brugergrænseflade opfordres patienten til at være mere fysisk aktiv og til at gennemføre en række simple øvelser. Aktivitetsniveau og resultater visualiseres på den mobile enhed, så patienten selv kan følge med i sin personlige udvikling samt det samlede behandlings- og træningsforløb.

Målgrupper

Patienter med livsstils- og kroniske sygdomme fx KOL, diabetes eller kredsløbslidelser og borgere med tab af fysisk funktionsevne pga af alderdom eller længerevarende sygdomsforløb.

1/5 Skræddersyet indhold

Ingen patienter er ens. De daglige aktivitets- og træningsmål er tilpasset behov og funktionsevne. Personlige og skræddersyede programmer giver motiverede brugere.

2/5 Aktivitetsmåling

Måling af skridt, bevægelser og positur over hele dage. Tydelige og letforståelig grafik illustrerer hvor langt patienten er med sit daglige program.

3/5 Simpel træning

Enkle øvelser for både over- og underkrop. Valg og omfang af øvelser skræddersyes til den enkelte patient. Programmet kan ændres til ehver tid efter behov

4/5 Hverdagslige gøremål

Velvære handler om andet end træning. Evnen til at håndtere lavpraktiske gøremål er essentiel for livsglæde og kvalitet. ICURA activity sætter fokus på hverdagslige gøremål og aktiviteter

5/5 Dialogredskab

Hver aktivitet har sin egen statistik. Et overskueligt billede over den enkelte patients fysiske aktivitet er et godt udgangspunkt for den fremadrettede opfølgning og dialog.

Funktioner

...

Brugervenlig mobilapplikation

En simpel og pædagogisk mobilapplikation vejleder og motiverer patienten.

...

Intervalgang

Intervalgang er et godt supplement til øvrige aktiviteter og øvelser og kan skræddersyes til alle niveauer.

...

Individuelt program

Trænings og aktivitetsprogrammet er personligt, således at kun relevant indhold er tilgængeligt.

...

Gøremål

Behandlere kan vælge gøremål fra liste eller formulere egne i samarbejde med patienten.

...

Måling af skridt og aktivitet

Skridt, positurer og bevægelse måles og giver et billede af den daglige fysiske aktivitet.

...

Simple øvelser

Simple øvelser kan skræddersyes af behandleren, således at de passer i intensitet og sværhedsgrad til den enkelte patient.

ICURA web

ICURA redskabet for fysio- og ergoterapeuter

ICURA web

Nem planlægning og overskulige forløb

ICURA web

Overblik over træningsresultater og fysisk aktivitet

ICURA web er stedet hvor behandleren skræddersyr det enkelte forløb til den individuelle patient.ICURA web er behandlerens redskab i opfølgningen og dialogen med den enkelte patient.

Med ICURA web kan behandleren let og hurtigt evaluere sine patienters træningsresultater. Kvantitet og kvalitet er visualiseret i en letforståelig brugergrænseflade, hvor behandleren kan sammensætte træningsprogrammer, ændre sværhedsgrader og udskifte enkelte øvelser. Alt sammen både før og undervejs i et træningsforløb.

ICURA web sikrer at hjemmetræningen så vidt muligt udføres i overensstemmelse med behandlerens ønske. Er træningen mangelfuld eller forkert udført har behandleren mulighed for hurtigt at se hvilken øvelser og hvilke elementer af øvelserne der skal rettes op på.

Udvalgte funktioner:

 • Øvelsesbank
 • Diagnosespecifikke skabeloner
 • Udvikling af egne skabeloner
 • Nem tilretning af skabeloner til den enkelte patient
 • Auto progression af sværhedsgrader
 • Visualisering af kvantitet og kvalitet i træning og aktivitet over tid
 • Beskedsystem til kontakt med patienter
 • Simpel patientjournal
 • Nemt og overskueligt at bruge

Kommunikation mellem behandler og patient

...
Al data overføres automatisk mellem patient og behandler. Data krypteres i overensstemmelse med gældende datalovgivning. Der sendes ingen personfølsomme data mellem de forskellige ICURA enheder.

Om ICURA

ICURA teknologien er udviklet i samarbejde med flere danske kommuner og er blevet testet intensivt i samarbejde med både behandlere og klinikere.

ICURA er CE mærket og registreret som medicinsk udstyr hos Sundhedsstyrelsen.

ICURA ApS arbejder med digitale velfærdsløsninger. Vores hold består af ingeniører, interaktionsdesignere, softwareudviklere og grafikere. Vi har mange års med at arbejde med digitale applikationer og har med tiden gjort det til vores speciale at udvikle produkter og services, der bygger på forbindelsen mellem den fysiske og den digitale virkelighed.

...

Jakob Mandøe Nielsen

Adm. direktør og partner

...

Lars Jessen

Udviklingschef og partner

...

Jerker Hammarberg

Lead ingeniør

...

Sofia Roth

Sundhedsfaglig konsulent og fysioterapeut

...

Kristian Spencer

App udvikler

...

Daniel Høier Øhrgaard

Web udvikler

...

Rickie Grayholm

Drift og supportansvarlig

...

David Lo

Grafisk designer

...

Anja Barter

Projektleder

...
...
...
...
...
...
...
...
...

Referencer og samarbejdspartnere

ICURA er udviklet og afprøvet i samarbejde med danske kommuner og vidensinstitutioner. Forud for den igangværende drift, er løsningen blevet modnet og testet i dialog med både fysio- og ergoterapeuter samt forskellige klinikere. Mere end firehundrede personer har deltaget i forskellige tests, ligesom løsningen desuden har gennemgået både instrumentelle og manuelle forsøg med positive resultater.

Kontakt

Hvis din kommune eller arbejdsplads er interesseret i at implementere ICURA i jeres organisation, skal I blot kontakte ICURA ApS for at aftale et uforpligtende møde.

Ved det første møde demonstrerer vi gerne vores teknologi, ligesom vi gerne hjælper med at identificere, på hvilken måde ICURA kan være til glæde for netop jeres kommune eller arbejdsplads.